Home / Inboedelverzekering / Dekt mijn inboedelverzekering waterschade bij lekkage?
Inboedel van een huis

Dekt mijn inboedelverzekering waterschade bij lekkage?

Heeft u een inboedelverzekering? Dan zal deze over het algemeen de kosten dekken op het moment dat u te maken krijgt met lekkage en water of vochtschade. Afhankelijk van de vorm van de lekkage zal men alle kosten vergoeden, waardoor u daar zelf geen omkijken naar heeft. Houd er rekening mee dat het in ieder geval dient te gaan om ‘onvoorziene schade’. Op het moment dat er een waterleiding of een waterbed lek raakt is dit het geval, wanneer u het bad te lang laat lopen en dit overstroomt is dit niet het geval. Uiteraard zijn er verschillende vormen van dekking mogelijk, waardoor u voor een groot deel zelf kunt bepalen waartegen u verzekerd bent. In de meeste gevallen zal de inboedelverzekering zowel binnen de uitgebreide als de allrisk dekking zorgen voor dekking tegen de kosten die voortvloeien uit waterschade of vochtschade bij lekkage.

Alles dat losstaat

Houd er rekening mee dat uw inboedelverzekering u dekking biedt voor al uw eigendommen, die los staan van uw woning of de aarde. Een keuken behoort bijvoorbeeld tot de opstalverzekering, terwijl u bank en overige meubels tot de inboedelverzekering behoren. Uiteraard kan uw verzekeraar u precies aangeven welke elementen van uw inrichting tot de inboedel behoren en wat er tot het opstal behoort. Over het algemeen gaat men er vanuit dat alles dat dat niet ‘aard- of nagelvast’ zit tot de inboedelverzekering behoort. Heeft u zowel de inboedel- als de opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar afgesloten? Dan is dit geen probleem en zal men over het algemeen altijd tot uitkering overgaan.

Extra uitgebreid of allrisk

U kunt de inboedelverzekering in principe zo samenstellen als u wenst. Zorg er in ieder geval voor dat u gebruik maakt van een inboedelwaardemeter of u zelf de waarde van uw inboedel op de juiste manier inschat. U voorkomt op die manier een situatie waarin u onderverzekerd bent, zodat men de volledige kosten van een schade uit zal keren op het moment dat u daar mee te maken krijgt. Kies voor een (extra) uitgebreide inboedelverzekering of zelfs een allrisk dekking. Uiteraard zorgt dit laatste voor de meest uitgebreide dekking, al is waterschade over het algemeen altijd goed verzekerd.

Waterleiding of een waterbed

Het dient in ieder geval te gaan om onvoorziene schade, waar u zelf geen schuld aan heeft. Laat u de kraan te lang lopen waardoor u in huis te maken krijgt met waterschade? Dan zal men over het algemeen niet overgaan tot het vergoeden van de kosten. Heeft u te maken met een waterleiding die is gesprongen of een waterbed dat kapot is gegaan? Dat zijn gebeurtenissen waarvoor u terug kunt vallen op uw inboedelverzekering, zodat u de kosten niet zelf hoeft te betalen en u gebruik kunt maken van de dekking.