Home / Blog / Is een ongevallenverzekering voor inzittenden nodig?

Is een ongevallenverzekering voor inzittenden nodig?

Wilt u een ongevallenverzekering voor inzittenden afsluiten? Houd er in ieder geval rekening mee dat dit wat anders is dan een schadeverzekering voor inzittenden. De twee aanvullende dekkingen lijken sterk op elkaar, maar verschillen met betrekking tot het bedrag dat men uit zal keren. De ongevallenverzekering voor inzittenden zorgt voor een vaste uitkering, in het geval van blijvende invaliditeit of overlijden.

Wat is de ongevallenverzekering voor inzittenden?

De ongevallenverzekering voor inzittenden is er voor iedereen die bij u in de auto zit, op het moment dat u te maken krijgt met een ongeval. Raakt iemand bij u in de auto invalide of komt hij of zij zelfs te overlijden? Dan zorgt deze aanvullende verzekering voor een uitkering van een vast bedrag, zoals dat in de polis is vastgesteld. Er wordt 100% van het bedrag uitgekeerd bij overlijden. Bij invaliditeit zal men een percentage uitkeren, op basis van de polisvoorwaarden zoals deze zijn opgesteld.

Wat dekt de aanvullende verzekering?

Uiteraard zorgt de ongevallenverzekering voor inzittenden voor een dekking op het moment dat iemand bij u in de auto zit. Stapt diegene net in of uit? Ook in dat geval kunt u een beroep doen op deze dekking. Verder kunt u er gebruik van maken wanneer er wat gebeurt op het moment dat u langs de weg staat om een noodreparatie uit te voeren. Wat dat betreft kiest u voor een relatief uitgebreide dekking, die de grootste problemen in ieder geval financieel kan compenseren.

Vast bedrag voor de schade

Houd er rekening mee dat de ongevallenverzekering voor inzittenden geen bedrag zal uitkeren dat afhankelijk is van de schade, zoals de schadeverzekering voor inzittenden dat wel doet. In plaats daarvan keert men een vast bedrag uit, dat vooraf wordt vastgesteld. Kijk hier goed naar op het moment dat u verschillende verzekeraars met elkaar gaat vergelijken. Kijk bovendien goed naar het percentage van dit bedrag dat men uit zal keren in het geval van invaliditeit. Op die manier kunt u een goede keuze maken voor de ongevallenverzekering voor inzittenden, bijvoorbeeld als uitbreiding op een goedkope autoverzekering die u af kunt sluiten.

Plaats een reactie