Home / Blog / Mogelijkheid tot verzekeren tegen rampen

Mogelijkheid tot verzekeren tegen rampen

Het is voor het eerst sinds 1953 weer mogelijk om een verzekering af te sluiten, die dekking biedt tegen de schade als het gevolg van rampen. Na de Watersnoodramp besloot men om de dekking op te heffen, aangezien het voor de verzekeraars onmogelijk bleek om de kosten te dekken. De nieuwe verzekering zal maximaal €75.000 uitkeren in het geval van schade door een ramp. Het is de vraag of dit voldoende is om uit de kosten te komen, maar het maakt het in ieder geval gemakkelijker om een groot bedrag te claimen.

Aanslagen, aardbevingen of ontploffingen

De dekking van de verzekering tegen rampen gaat natuurlijk verder dan alleen de schade die kan ontstaan als het gevolg van hoog water. Zo dekt de verzekering bijvoorbeeld ook de schade die er kan ontstaan als het gevolg van een terroristische aanslag of een aardbeving. Ook zal de verzekering kunnen worden aangesproken op het moment dat er een bom tot ontploffing komt, die afkomstig is uit de Tweede Wereldoorlog. De dekking is wat dat betreft behoorlijk uitgebreid, waardoor er in het geval van een ramp in een aantal situaties geld kan worden gevraagd van de verzekeraar.

Risico bij Lloyds of London

Het risico van de verzekering is ondergebracht bij Lloyds of London, via tussenpersoon Neerlandse. De verzekering kent een premie van ongeveer 16 tot 50 euro per maand, afhankelijk van een aantal factoren zoals het gebied waarin u woont. De verzekering zou uitkomst kunnen bieden in gevallen zoals we die in 2003 hebben gezien in Wilnis (de dijkdoorbraak) of in Groningen, waar recent aardbevingen gevoeld zijn door de bevolking. Tot op heden kon men dan alleen een beroep doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, waar men volgens de Vereniging Eigen Huis nooit voldoende dekking kon vinden.

Plaats een reactie