Home / Opstalverzekering / Wat valt niet onder de dekking van een opstalverzekering?
Dekking opstalverzekering

Wat valt niet onder de dekking van een opstalverzekering?

Heeft u een opstalverzekering op het oog en bent u vooral benieuwd naar de zaken die NIET worden gedekt? Houd er dan rekening mee dat de opstalverzekering een belangrijk onderdeel uitmaakt van de totale dekking voor uw woning, maar u daarnaast bijvoorbeeld ook een inboedelverzekering nodig heeft. Daarnaast kan men u onmogelijk verzekeren tegen verschillende natuurrampen, aangezien de kosten niet te overzien zouden zijn. Wat dat betreft zorgt de opstalverzekering voor een aantal belangrijke zaken, maar behoren er ook verschillende dingen niet tot de dekking.

Aard- en nagelvast

Alles dat u in huis heeft dat niet ‘aard- en nagelvast’ zit valt per definitie niet onder de dekking van de opstalverzekering. Deze verzekering is er om de waarde van uw woning te verzekeren. U kunt daar bijvoorbeeld wel de tuin bij rekenen, aangezien die aardvast zit. Heeft u een aantal dure meubels in uw woning staan en wordt er iets gestolen of krijgt u te maken met schade als het gevolg van een brand? Dan kunt u uw opstalverzekering niet gebruiken om de schade aan deze onderdelen te laten vergoeden. Uiteraard kunt u er bij uw verzekeraar wel voor kiezen om een complete woonverzekering af te sluiten. In dat geval is er over het algemeen ook een inboedelverzekering bij inbegrepen.

Brand- en waterschade

Heeft u te maken met brand- of waterschade? Ook in dat geval is het over het algemeen van belang om u te wenden tot de inboedelverzekering. Ditzelfde geldt voor schade door blikseminslag, ontploffing, inbraak, gewelddadige beroving en storm. Houd er in dit laatste geval rekening mee dat er minimaal windkracht 7 dient te staan. Tenslotte behoren schade door schroeien en smelten tot de inboedelverzekering. U kunt de beide woonverzekeringen bij een en dezelfde verzekeraar afsluiten om er zeker van te zijn dat u altijd één aanspreekpunt heeft, waardoor men de vergoedingen niet op andere verzekeraars af kan schuiven.

Natuurrampen

Tenslotte valt schade als het gevolg van verschillende natuurrampen niet onder de dekking van de opstalverzekering, aangezien men de financiële middelen niet beschikbaar heeft om in die gevallen voor vergoeding te zorgen. Vindt er bijvoorbeeld een aardbeving plaats, krijgen we te maken met een atoomkernreacties of een vulkaanuitbarsting? Dan zal men over het algemeen niet uitkeren. Dit valt niet onder de dekking van de opstalverzekering, waardoor u de kosten voor de herbouw van uw woning in die gevallen op een andere manier vergoed zal moeten zien te krijgen.