Home / Rechtsbijstandverzekering / Is een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd mogelijk?
Familie beschermd door handen

Is een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd mogelijk?

Wilt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten, maar bent u geschrokken van de wachttijd die sommige verzekeraars hanteren? Op het moment dat u te maken krijgt met een conflict bent u dan eigenlijk al te laat, aangezien u de kosten pas over een aantal maanden vergoed zal gaan krijgen. Tot op dat moment dient u alles zelf te betalen en zal men u de gemaakte kosten ook achteraf niet vergoeden. Verzekeraars hanteren traditioneel wachttijd binnen de rechtsbijstandverzekering, al doet men dat bijvoorbeeld ook binnen een aantal aanvullende (zorg)verzekeringen.

Waarom is er wachttijd?

De wachttijd staat voor de periode waarin u nog geen gebruik kunt maken van de dekking die u heeft afgesloten. Kiest u bijvoorbeeld voor een rechtsbijstandverzekering die zorgt voor dekking op het moment dat u te maken krijgt met een arbeidsconflict, dan kunt u te maken krijgen met een wachttijd van 6 maanden. Dat betekent dat u geen dekking ontvangt op het moment dat u na 3 maanden te maken krijgt met een conflict. Pas wanneer de 6 maanden voorbij zijn gaat de dekking in. Uiteraard betaalt u tijdens deze eerste 6 maanden wel gewoon premie voor de dekking.

De wachttijd is er om ervoor te zorgen dat de verzekeraar de kosten van de juridische hulp netjes kan dekken. Op het moment dat er geen wachttijd zou bestaan is het mogelijk om de verzekering alleen af te sluiten wanneer u er gebruik van wenst te maken. Het idee van verzekeren is juist dat u een tijd lang premie betaalt (samen met alle andere verzekerden) om samen de kosten op te vangen op het moment dat u daarmee te maken krijgt. De wachttijd zorgt ervoor dat u ook premie betaalt om de risico’s van anderen af te kunnen dekken, zodat u er samen gebruik van kunt maken.

Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Dat neemt echter niet weg dat er wel degelijk verzekeraars actief zijn die geen gebruik maken van een wachttijd, waardoor u daar de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de dekking. Het is uiteraard wel verstandig om de dekking in een vroegtijdig stadium af te sluiten, bijvoorbeeld op het moment dat u een nieuwe baan gevonden heeft. Op die manier voorkomt u dat u daar te laat mee bent. U rekent er waarschijnlijk niet op, maar de besten kunnen op den duur een rechtsbijstandverzekering nodig hebben, om terug te kunnen vallen op juridische ondersteuning.