Home / Blog / Scooterregeling Amsterdam: Gevolgen scooterverzekering

Scooterregeling Amsterdam: Gevolgen scooterverzekering

In Amsterdam is de wet van het verplaatsen van de snorscooter naar de rijbaan door de Tweede Kamer goedgekeurd. Dit gebeurde eind december 2017 en hierdoor verandert er een hoop voor de eigenaren van snorscooters in Amsterdam. Naast deze regelgeving wat betreft de plaats op de weg is er vanaf 1 januari 2018 ook een milieuzone ingesteld voor brommers en snorscooters.

Scooterverzekering merkt hoger risico

Op dit moment is de scooterregeling in Amsterdam voor het verplaatsen van snorscooters naar de rijbaan door de Tweede Kamer, maar de wetgeving staat nog niet officieel op papier. Gemeente Amsterdam verwacht dat deze regelgeving eind 2018 officieel wordt ingevoerd, maar er kan wel al rekening gehouden worden met de bijkomende gevolgen voor de premie van scooterverzekeringen.

Voor de standaard scooterverzekering zal er niets veranderen aangezien deze op dit moment zich al op de weg bevindt. De gevolgen voor de verzekering van een snorscooter zullen wel zichtbaar zijn. De bestuurder van een snorfiets zal meer risico lopen doordat zij zich op hetzelfde weg gedeelte bevinden als auto’s, busjes en motoren. Dit verhoogt het risico op kostenposten en ook de verzekeraar zal dit meenemen in het bepalen van de maandelijkse premie.

Iedereen is natuurlijk altijd op zoek naar een passende scooterverzekering en in dit geval zal het met name afhangen van de postcode waarin u woon achtend bent. In het centrum van Amsterdam is het risico hoger dan een dichtbevolkt gebied waar de scooterregelgeving anders is geregeld. De hoogte van de premie van een persoon woon achtend in het centrum van Amsterdam zal normaliter hoger liggen in vergelijking met een inwoner van Utrecht.

Milieuzone Amsterdam voor (snor)scooters

Naast het verplaatsen van de snorscooters naar de rijbaan is er sinds 1 januari 2018 ook een milieuzone ingesteld voor alle gemotoriseerde voertuigen binnen Amsterdam. Scooters en snorfietsen met een oudere Datum Eerste Toelatingen (ook wel DET) dan 2010 zijn niet meer welkom in het centrum van Amsterdam. De gemeente vindt het belangrijk om milieuvriendelijk vervoer voorrang te verlenen en gaat vervuilende voertuigen dus weren.

Op de ontwikkelde kaart van de milieuzones in Amsterdam kunt u zien waar u allemaal wel en vooral waar u niet meer toegelaten wordt met een brommer met een DET ouder dan 2010.

Dit laatste zal weinig tot geen invloed hebben op de premies van de (snor)scooters. Echter zal het hogere risico door verplaatsing naar de autoweg binnen de ring van Amsterdam wel invloed hebben op de premie en wellicht zelfs het eigen risico. Het is verstandig om de regelgeving in de gaten te houden.

Plaats een reactie