Home / Blog / Tandartskosten maar zelden volledig gedekt

Tandartskosten maar zelden volledig gedekt

Onderzoek heeft de afgelopen paar maanden uitgewezen dat een zeer groot deel van de behandelingen door de tandarts niet volledig vergoed wordt. In totaal gaat het om 177 behandelingen, waarvan er 155 niet volledig vergoed worden door de verschillende zorgverzekeringen, waardoor consumenten zelf opdraaien voor de kosten. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1150 tandartsen, waarmee men een goed beeld heeft gekregen van de huidige ontwikkelingen op dit gebied. Het lijkt er daarom op dat het vrijgeven van de tandartstarieven ervoor heeft gezorgd dat consumenten in veel van de gevallen duurder uit zijn.

Dure consulten en orthodontie

De hogere tandartskosten lijken vooral terug te komen in de consulten die er worden uitgevoerd en de kosten met betrekking tot orthodontie, die toch al flink op kunnen lopen. Ook liggen de tandartsen vaak dwars wanneer men over wil stappen naar een andere praktijk, die bijvoorbeeld een stuk goedkoper is. Wat dat betreft lijkt het erop dat consumenten meer dienen te betalen en niet zomaar de mogelijkheid hebben daar wat aan te doen. Het vrijgeven van de tarieven voor tandartsbehandelingen heeft op die manier vooral voor meer problemen gezorgd, terwijl dat aan de andere kant natuurlijk nooit de bedoeling is geweest.

Verzekeraars ook niet blij

Ook de verzekeraars hebben al aangegeven dat zij niet blij zijn met de vrije tarieven van de tandartsen. Het zou ervoor zorgen dat de prijzen van de behandelingen flink zijn gestegen, waardoor verzekeraars genoodzaakt zijn om niet langer het volledige bedrag te vergoeden. Uit onderzoek van Fa-Med en de universiteit Maastricht is echter gebleken dat de tarieven gemiddeld maar 3 tot 4% gestegen zijn, wat dus wel meevalt. Het lijkt er daarom dan ook op dat er ergens anders een probleem zit, wat op dit moment in ieder geval nog niet goed duidelijk is. Een goede zorgverzekering is erg belangrijk. Bekijk altijd goed de voorwaarden en de vergoedingen.

Plaats een reactie