Home / Blog / Veel fraude consumenten bij verzekeringen

Veel fraude consumenten bij verzekeringen

Verzekeraars krijgen steeds vaker te maken met valse claims, wat aan lijkt te geven dat meer mensen zich schuldig maken aan fraude op dit gebied. Met name het aantal vastgestelde zware gevallen van fraude neemt de laatste tijd flink toe, aangezien het aantal in 5 jaar tijd met 25% is toegenomen. Verzekeraars zijn van mening dat ongeveer 10% van alle claims in Nederland frauduleuze achtergronden heeft. Dit betekent een enorme jaarlijkse strop voor de verzekeraars, die dient te worden opgebracht door de overige verzekerden die zich wel netjes aan de regels houden.

2500 zware fraudegevallen

Het Algemeen Dagblad (AD) heeft onderzoek gedaan naar het aantal fraudegevallen met betrekking tot verzekeringen en kwam er achter dat de verzekeraars vorig jaar 2.500 keer ontdekt hebben dat er sprake van van zware fraude. Volgens de verzekeraars komen kleine vergrijpen nog veel vaker voor, waardoor het er soms op lijkt dat maar weinigen zich aan de regels houden en nooit fraude plegen. Met name het in scène zetten van een auto ongeluk komt erg vaak voor. Dit behoort tot de zware fraudegevallen, waardoor de verzekeraars er alles aan doen om dergelijke problemen te voorkomen.

900 miljoen euro per jaar

Het Centrum Bestrijding Verkeerscriminaliteit heeft onderzoek gedaan naar dergelijke situaties en komt op basis daarvan tot de schatting dat de verzekeraars jaarlijks €900 miljoen uitkeren op basis van valse claims. In bijna de helft van de gevallen is er sprake van fraude met de autoverzekering, waardoor het hier gaat om een flink probleem. Uiteindelijk is het uiteraard de consument die voor de kosten op dient te draaien. De verzekeraars verhogen uiteindelijk de premies, waardoor het ook in het belang van consumenten is dat anderen stoppen met het indienen van claims voor ongevallen die niet hebben plaatsgevonden.

Plaats een reactie