Home / Blog / Wat is het verschil tussen verzekeringnemer en verzekerde?

Wat is het verschil tussen verzekeringnemer en verzekerde?

Ben je een verzekering aan het afsluiten en moet je vragen beantwoorden over de verzekeringnemer en de verzekerde? Dan vraag je jezelf misschien af: is dit niet hetzelfde? Het antwoord in het kort: de verzekeringnemer en verzekerde kunnen één en dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. Dit is afhankelijk van de situatie. In dit artikel leggen we je uit wat de verschillen zijn tussen de verzekeringnemer en de verzekerde.

Een verzekeringscontract

Als je een verzekering afsluit, zijn daar altijd meerdere partijen bij betrokken. De eerste partij is de verzekeraar. De andere partijen zijn de verzekeringnemer en de verzekerde. Samen sluiten zij een verzekeringscontract af. De regels voor het afsluiten van zo’n verzekeringscontract zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In het Wetboek staat dat de verzekeraar op basis van het verzekeringscontract een bepaald bedrag moet uitkeren aan de verzekerde, als zich een bepaalde situatie voordoet. In het geval van een zorgverzekering is dat bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, waardoor zorgkosten worden gemaakt die door je verzekering worden gedekt. In ruil voor de vergoeding van die zorgkosten, betaal je elke maand premie aan je zorgverzekeraar.

De definitie van verzekeringnemer

Maar wie of wat is nu precies de verzekeringnemer? De definitie van verzekeringnemer is: de persoon die de polis afsluit bij de verzekeraar en die de premie betaalt. Officieel is hij of zij ‘de contractspartij’, degene die een handtekening onder het contract zet. De verzekeringnemer heeft twee belangrijke plichten: ten eerste moet hij of zij alle vragen die worden gesteld bij de aanvraag van de verzekering eerlijk beantwoorden. En de verzekeringnemer moet de premie betalen.

Wie of wat is de verzekerde?

De verzekerde is de persoon die dankzij het verzekeringscontract verzekerd is. Haar of zijn belang is gedekt door de verzekering. Vaak is de verzekeringnemer en de verzekerde één en dezelfde persoon. Maar de verzekerde kán een andere persoon zijn dan de verzekeringnemer.

Verschillen verzekeringnemer en verzekerde

In welke gevallen is de verzekerde een andere persoon dan de verzekeringnemer? We leggen het je uit aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk:

ziekenhuis

Voorbeeld 1: de verzekerde bij een aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen eventuele schades die je per ongeluk toebrengt aan (de spullen van) andere mensen. Je kunt een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor jezelf, maar ook voor je hele gezin. Jouw gezinsleden vallen dan onder jouw aansprakelijkheidsverzekering. Als zij ergens per ongeluk iets kapot maken, keert de verzekering een bepaald bedrag uit. Omdat jij de polis ondertekent en de premie betaalt, ben jij de verzekeringnemer én verzekerde. Je partner en kinderen zijn in dit geval de verzekerden. Dit geldt ook voor andere schadeverzekeringen: stel je voor dat jij voor je partner een autoverzekering afsluit, dan ben jij de verzekeringnemer en is je partner de verzekerde. Als iemand de auto van jouw partner beschadigt, krijgt jouw partner als verzekerde een bedrag uitgekeerd.

Voorbeeld 2: de verzekerde bij een overlijdens- of levensverzekering

Een verzekering waarbij het vaak voorkomt dat verzekeringnemer en verzekerde niet dezelfde persoon zijn, is de overlijdensverzekering. Bij een overlijdensverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als de verzekerde komt te overlijden. Partners sluiten zo’n verzekering bijvoorbeeld af om er zeker van te zijn dat de ene partner voldoende geld zal hebben na de dood van de ander. De verzekerde is in dit geval degene van wie het overlijden is verzekerd: als hij of zij sterft, keert de verzekering een bedrag uit. Vaak is de partner de verzekeringsnemer: hij of zij sluit de verzekering af en betaalt de premie. Meestal is deze partner ook de ontvanger van het uit te keren bedrag na overlijden van de verzekerde. En bij een levensverzekering is het net zo: de verzekerde is de persoon op wiens leven de verzekering wordt afgesloten.

Conclusie: verzekeringnemer en verzekerde vaak dezelfde persoon

De verzekeringnemer is dus degene die de polis afsluit en die de premie betaalt. En de verzekerde is de persoon die een beroep kan doen op de verzekeringsovereenkomst. In het geval van een overlijdens- of levensverzekering is de verzekerde degene op wie het contact is afgesloten. In veel gevallen zijn de verzekeringnemer en de verzekerde dezelfde persoon. Als je een zorgverzekering voor jezelf afsluit, dan ben je zowel verzekeringnemer als verzekerde. De polis staat op jouw naam en jij betaalt de premie zelf, dus ben je de de verzekeringnemer. En als jou iets overkomt, draait de uitkering door de verzekeraar om jou. Je bent dus ook de verzekerde. Maar bij een schadeverzekering of overlijdensverzekering kunnen de verzekerde en de verzekeringnemer andere personen zijn.

Plaats een reactie