Home / Blog / Verzekering tegen cybercrime op komst?

Verzekering tegen cybercrime op komst?

Verzekeringen voor consumenten zijn er om ons in te dekken tegen risico’s die we lopen. Tot op heden richten we ons daarbij voornamelijk op de fysieke wereld om ons heen, aangezien dat het gebied is waar we vanuit het verleden vooral risico lopen. De reisverzekering, inboedelverzekering en opstalverzekering zorgen er stuk voor stuk voor dat fysieke invloeden van buitenaf niet tot financiële schade kunnen leiden. Het komt tegenwoordig echter steeds vaker voor dat er ook digitale criminaliteit wordt toegepast, waardoor we zonder fysieke elementen toch te maken kunnen krijgen met vervelende situaties.

Cyberverzekeringen voor consumenten

Volgens Michel van Eeten, hoogleraar Internetveiligheid aan de TU Delft, zal het niet lang meer duren totdat het ook mogelijk is om een verzekering tegen cybercrime af te sluiten. Daarnaast denkt ook Jaap-Henk Hoepman dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om een dergelijke cyberverzekering af te sluiten. Het risico op cybercrime wordt ook voor consumenten steeds groter en polissen van verzekeraars dekken dit in de meeste gevallen nog niet. Momenteel hebben alleen bedrijven de mogelijkheid een cyberverzekering af te sluiten tegen internetcriminaliteit. Aangezien zij bijvoorbeeld over grote hoeveelheden data beschikken is er sprake van een flinke waarde, die men op een goede manier dient te verzekeren.

Toegenomen criminaliteit op het internet

Nu de criminaliteit op het internet flink toeneemt is het van belang om consumenten ook de mogelijkheid te bieden zich daartegen te verzekeren. Onder andere het internetbankieren kan tot problemen leiden door cyberaanvallen door internetcriminelen, maar men heeft daarnaast de mogelijkheid om op andere manieren voor criminele activiteiten te zorgen. Wat dat betreft is het voor consumenten van belang om hier tijdig tegen op te treden, bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten. Hierdoor kan het risico op cybercrimes worden afgedekt, waardoor consumenten daar in de toekomst zo min mogelijk last van zullen hebben, net als van fysieke risico’s die er op dit moment bestaan.

Plaats een reactie