Home / Zorgverzekering / Wat is een zorgverzekering met een verplicht eigen risico?

Wat is een zorgverzekering met een verplicht eigen risico?

De zorgverzekering kent in Nederland een verplicht eigen risico. Dat is niet altijd zo geweest, want dit is ingevoerd met de invoering van het nieuwe zorgstelsel. De no-claim korting werd op dat moment ingeruild voor het verplichte eigen risico. Het verplicht eigen risico binnen de zorgverzekering werd oorspronkelijk ingesteld op €150, maar is sinds 2012 verhoogt naar €220 per persoon, per jaar. Het betekent dat u de eerste €220 aan zorgkosten zelf dient te betalen en daarvoor geen aanspraak kunt maken op de zorgverzekering die u heeft afgesloten.

Niet voor alle kosten

Het verplicht eigen risico binnen de zorgverzekering geldt overigens niet voor alle zorgkosten die u maakt. U kunt de voorwaarden van uw verzekeraar gebruiken om te bepalen welke zorgkosten er wel en niet onder vallen. De kosten die u maakt die normaal gesproken binnen de aanvullende verzekering vallen behoren er in ieder geval niet toe:

  • Kraamzorg en Verloskundige zorg
  • Griepprik
  • Huisarts kosten
  • Kosteloze bevolkingsonderzoeken

Die kosten krijgt u dus direct vergoed, ook wanneer u het eigen risico van dat jaar nog niet volledig betaald heeft. Verder werkt het verplicht eigen risico zo dat u tot een bedrag van €220 zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van de kosten, maar dat u bij een hoger bedrag per jaar wordt bijgesprongen door de zorgverzekeraar.

Eigen risico verder vergroten

U heeft de mogelijkheid om het verplicht eigen risico van €220 verder te verhogen. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat de premie per maand een stuk goedkoper uit zal vallen, aangezien u voor een groter deel zelf verantwoordelijk wordt voor de kosten. U dient er in dat geval wel rekening mee te houden dat u meer kosten zelf dient te betalen wanneer u zorgkosten maakt. Wat dat betreft is het verhogen van het eigen risico vooral interessant voor mensen die relatief weinig zorg nodig hebben, zoals jongeren die nog erg fit zijn.