Home / Disclaimer

Disclaimer

Akkoordverklaring

Verzekeringvergelijk.nl behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen of te vervangen wanneer dat nodig wordt geacht. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle content op de website www.verzekeringvergelijk.nl. Door de website te gebruiken aanvaardt u deze voorwaarden en verplicht u uzelf zich hier aan te houden.

Gebruik verzekeringvergelijk.nl

Bezoekers kunnen de informatie op deze website gebruiken om informatie te vergaren met betrekking tot de diverse verzekeringen. Wij wijzen de bezoeker er graag op dat deze altijd zelf verantwoordelijk om te controleren of de beschreven diensten of producten aan de wettelijke eisen en eigen wensen voldoen. De informatie dient zo objectief mogelijk te worden ontvangen en is dan ook nimmer een advies of aanbeveling.

Bestellen

Het is niet mogelijk om verzekeringvergelijk.nl een bestelling te doen. Om die reden is de bezoeker zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de verschillende aanbieders.

Eigendom

Bezoekers mogen de informatie op verzekeringvergelijk.nl alleen via een internetbrowser gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Al het andere gebruik is uitdrukkelijk verboden vanwege het feit dat er auteursrecht op rust en het intellectueel eigendom is van Sooda Internetbureau. Alleen met schriftelijke toestemming van Sooda Internetbureau mag er op andere wijzen gebruik worden gemaakt van de beschikbare content.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Sooda Internetbureau doet er alles aan om de website zo goed mogelijk te beveiligen met effectieve maatregelen. Wij accepteren dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van illegaal door derden toegepaste software of virussen die via verzekeringvergelijk.nl bij de bezoeker terecht komen. Verder accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die men ondervindt door gebruik te maken van verzekeringvergelijk.nl. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden.