Home / Blog / Wat valt onder het eigen risico van je zorgverzekering?

Wat valt onder het eigen risico van je zorgverzekering?

Het kan soms even schrikken zijn: je hebt een behandeling gehad in het ziekenhuis en moet vervolgens een deel zelf betalen. Meestal is dit zo omdat de zorg onder je eigen risico valt. Het eigen risico is het bedrag dat je eerst uit eigen zak moet betalen, voordat je zorgverzekering de zorg vergoedt. Om te voorkomen dat je ooit nog voor een onaangename verrassing komt te staan, geven we je in deze blog tekst en uitleg. Wat is het eigen risico nou precies? En welke zorg valt er onder het eigen risico (en wat niet)?

Wat is het eigen risico zorgverzekering?

Het eigen risico is het bedrag dat je als verzekerde zelf moet betalen wanneer je gebruiktmaakt van zorg uit het basispakket. In het basispakket zit de meest noodzakelijke medische zorg. De hoogte van het eigen risico in 2017 is 385 euro. De zorgkosten die je maakt na die 385 euro, worden door je zorgverzekering vergoed. Het eigen risico is een wettelijke verplichting. Iedereen met een zorgverzekering heeft er dus mee te maken. Elk jaar beslist de overheid opnieuw hoe hoog het eigen risico wordt. Dat bedrag maken ze op Prinsjesdag bekend. Het eigen risico gaat ieder kalenderjaar (op 1 januari) opnieuw in en je kunt het dus niet doorschuiven naar het volgende jaar.

Wat valt er onder het eigen risico?

Voor deze vormen van zorg betaal je eerst het eigen risico:

 • medicijnen
 • ziekenhuiszorg (verblijf en behandeling in een ziekenhuis)
 • vervoer met ambulance
 • bloedprikken
 • hulpmiddelen (bijvoorbeeld een kunstgebit of gehoortoestel)
 • specialistische zorg (bijvoorbeeld amandelen knippen of een staaroperatie)
 • fysiotherapie bij een chronische aandoening (vanaf de 21ste behandeling)

Voor deze zorg betaal jij de eerste 385 euro dus uit eigen zak. Heb je dat bedrag opgemaakt en heb je daarna nog meer zorg nodig? Omdat bijvoorbeeld je amandelen moeten worden geknipt, of omdat je een hoorapparaat nodig hebt? Dan worden de kosten daarvoor gewoon vergoed door jouw zorgverzekering.

Wat valt er niet onder het eigen risico?

Er is ook zorg in die niet onder je eigen risico valt:

 • huisartsenzorg (dus ook de huisartsenpost)
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • wijkverpleging
 • bepaalde zorg voor chronische ziekten (bijvoorbeeld diabetes type 2 of COPD)
 • reiskosten en nacontroles bij orgaandonatie
 • zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 • alle zorg uit je aanvullende zorgpakket (bijvoorbeeld tandheelkundige zorg waarvoor je bent bijverzekerd)
 • sommige nationale bevolkingsonderzoeken en inentingen

Voor deze zorg hoef je dus niet eerst 385 euro zelf te betalen. Zorgverzekeraars hebben ook nog ruimte om ervoor te kiezen bepaalde zorg of medicijnen uit te sluiten van het eigen risico. Lees de voorwaarden van je zorgverzekering daarom altijd goed door.

facturen

Kan ik mijn eigen risico zorgverzekering ook verhogen?

Naast het verplichte eigen risico van 385 euro, kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je verhoogt je eigen risico dan bijvoorbeeld met 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro of 500 euro. Het hoogst mogelijk eigen risico is dus de wettelijke verplichte 385 euro plus de vrijwillige 500 euro. Dat komt neer op 885 euro. Het voordeel van een hoog eigen risico is dat je korting krijgt op je maandelijkse zorgpremie. De zorgverzekeraar geeft jou die korting omdat het risico voor de verzekeraar lager wordt. Als jij zorg nodig hebt, betaal je namelijk meer uit eigen zak. Het risico voor jezelf wordt dus groter. Denk er daarom goed over na voor je jouw eigen risico verhoogt. Je bepaalt de hoogte van je eigen risico aan het begin van het kalenderjaar en kunt dat tussendoor niet meer aanpassen.  

Voor wie geldt het eigen risico?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket, moet het eigen risico betalen. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.   

Wat moet ik doen als ik het eigen risico niet kan betalen?

Heb je een bloedonderzoek laten doen of een specialistische behandeling gehad en valt de rekening op een lastig moment op de mat? Geen zorgen, wanneer je het bedrag niet in één keer kunt betalen, maak je met je zorgverzekeraar afspraken over gespreid betalen. Je betaalt de kosten van je eigen risico dan dus in meerdere termijnen.

Wat als mijn behandeling meerdere jaren duurt?

We schreven hierboven dat het eigen risico ieder kalenderjaar opnieuw ingaat. Maar wat als je behandeling in 2017 is begonnen en in 2018 nog doorgaat? Mits de behandeling niet langer duurt dan 120 dagen (ongeveer 4 maanden), hoef je voor die behandeling niet opnieuw het eigen risico te betalen. Duurt je behandeling wél langer dan 120 dagen? Dan wordt er op de 121e dag een nieuw traject gestart en betaal je de eerste zorg dus weer wel uit eigen zak. Voor poliklinische behandelingen geldt een kortere looptijd van 90 dagen. Je kunt hier bij je zorgverzekeraar meer informatie over vragen.

Waarom is er het eigen risico?

Sinds 2008 moeten Nederlanders het eigen risico betalen voor zorg uit het basispakket. Het idee erachter is dat mensen bewuster omgaan met zorg wanneer ze weten dat er een prijskaartje aan hangt. Voor de overheid is het een manier om de zorgkosten te beheersen. Doordat iedereen de eerste zorgkosten zelf betaalt, kunnen ze de premie die je iedereen maand betaalt voor je zorgverzekering ook nog eens lager houden.

Wil je weten welke zorgverzekering het beste bij jou past? We hebben een handige pagina waar je alle zorgverzekering kunt vergelijken. Daar vind je de zorgverzekeraar met de beste premie en dekking.

Plaats een reactie